*** ใช้เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขอ้างอิงในการติดตามสถานะการแจ้ง